Kierownik budowy


Oferuję objęcie funkcji kierownika budowy.

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uprawnienia te mogą być w różnych specjalnościach. Zgodnie z przepisami na każdej budowie musi być osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi. Jest to osoba, która pokieruje budową i poprowadzi dokumentację przebiegu robót. Budując dowolny obiekt inwestor musi zaangażować kierownika budowy. Jako uczestnik procesu budowlanego ma prawa i obowiązki. Kierownik bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie. Odpowiada za wykonanie obiektu zgodne z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Kierownik budowy ma też wiedzę o projektowaniu elementów konstrukcji więc sprawuje też pewną kontrolę nad projektem eliminując błędy.

Kierownik budowy – wszystko na jego temat!

Kierownik budowy występuje w roli reprezentanta wykonawcy. Do jego obowiązków należy kontrola nad tym, żeby wykonawcy zrealizowali projekt zgodnie ze sztuką budowlaną. Nad kierownikiem budowy możemy sprawować kontrolę poprzez inspektora nadzoru. Daje to nam dodatkową gwarancję, że budowa zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem i założeniami określonymi w projekcie. Zatrudnienie inspektora nadzoru nie jest obowiązkowe, zależy wyłącznie od naszej chęci i potrzeb.